Versjonhistorikk

2.57.013 (15.08.2022)

 • GSherlock v. 0.73.001 - Oppdatert 06.08.2022
 • GSherlock har fått oppgradert søk i forhold til barn.

2.57.012 (15.04.2022)

 • Nyhet: Funksjonen for å finne duplikater er kraftig forbedret og adskillig kjappere.

2.57.011 (05.02.2022)

 • Bugfix: Fikset feil ved opplasting av bilder med ugyldige tegn i filnavn.

2.57.010 (08.11.2021)

 • Oppdatering: Nytt API for Statens kartverk er nå lagt inn.

2.57.009 (22.10.2021)

 • Oppdatering: Folketelling 1920 er nå med i kildekart og personvisning i tre.

2.57.008 (03.10.2021)

 • Bugfix: Automatisk flytting av markør i datofelt virker nå også på familiehendelser.
 • Bugfix: Ved flere enn 1 notat på yrke, vistes alle på samme linje. Fikset.
 • Nyhet: Det er nå mulighet for familiebilde i vinduet for familiehåndtering.
 • Nyhet: Ny zoom-funksjon for bilder i hendelser.
 • Nyhet: Bedre oppløsning på bilder brukt ved zoom.
 • Nyhet: Historikk huskes også når du har vært utlogget. Siste person du jobbet med vil vises i historikkfeltet.

2.57.007 (10.07.2021)

 • Nyhet: Du kan nå se direkte relasjon til hovedperson i treet både i personvisning og i treet.
 • Nyhet: Det er nå mulig å slette tomme familier fra globalt tre.
 • Nyhet: Hvis du har hatt feil kilde under søk på histreg.no, vil det i noen tilfeller vises informasjon om personen på den kilden. Etter du har slettet den ukorrekte kilden, kan du nå tvinge oppdatering fra histreg.no.
 • Bugfix: Sletting av original fil fra bildearkiv virket ikke. Fikset.
 • Bugfix: Redigering av steder fra USA manglet stater. Fikset.
 • Bugfix: Redigering av arbeidslogg ble ikke aktivert. Fikset.
 • Noen hjelpesider har blitt oppdatert med forklaring på nye funksjoner.

2.57.006 (02.05.2021)

 • Bugfix: Steder - Avansert: Felt for manuell redigering ble ikke oppdatert automatisk når man lagret stedsnavn fra Google.

2.57.003 (14.03.2021)

 • Bugfix: I vindu for å redigere sted, undermappe 'Legg til nytt sted' viste melding om suksessfull lagring på feil sted. Etter man hadde lukket vinduet.

2.57.002 (27.02.2021)

 • Forbedring: Fjernet ordet 'län' i stedsnavn på innlegging av folketellinger fra Sverige.
 • Bugfix: JSON-feil på Datatables på søkevindu.

2.57.001 (06.02.2021)

 • Bugfix: Ved redigering av stedsnavn, med egendefinert låst stedsnavn, ble det laget et duplikat. Fikset.
 • Bugfix: Ved automatisk innlegging av svenske folketellinger, ble pålitelighet satt til null(Ikke pålitelig kilde). Fikset til "Primærkilde: direkte bevismateriale".

2.57 (02.01.2021)

 • Nyhet: Ny gjestefunksjon hvor gjest ikke må være bruker av GeneaSky.

2.561 (28.12.2020)

 • Forbedring: Knappen "Aldri gift" vises kun dersom personen er avmerket død.
 • Forbedring: Supportchat oppdateres automatisk ved svar fra support.

2.56 (01.12.2020)

 • Nyhet: Folketellingen 1920 er lagt inn!

2.558 (07.10.2020)

 • Nyhet: Funksjon for henting av bilder fra online versjon av MyHeritage etter import av Gedcom.

2.557 (22.10.2020)

 • Bugfix: Lenke til kilde for svenske folketellinger fikset.

2.556 (20.06.2020)

 • Nyhet: Funksjon for å slette foreldrekobling.
 • Nyhet: Hent også navn fra histreg.no, selv om du har personen fra før.
 • Nyhet: Rotér bilde direkte i bildehåndteringssiden i GeneaSky.
 • Bugfix: Retur til feil fane ved kopiering av familiehendelse fra/til globalt tre.

2.555 (28.05.2020)

 • Forbedret: Verktøyet for å finne personer som mangler Folketellingen 1910, viser nå kun personer som har 'Norge' som sted for en av hendelsene til personen.
 • Nyhet: Søk i histreg.no er nå også inkludert Digitalarkivets "Døde 1951-2014".
 • Bugfix: Feil ved redigering av stedsnavn på hendelser med kirkebokkilde mistet løpenummer er nå fikset.

2.554 (14.05.2020)

 • Nyhet: Funksjon for å arrangere slektstreff.
 • Forbedret: Nummerering av etterkommerrapport er nå basert på standard nummerering.

2.553 (13.05.2020)

 • Nyhet: Oversikt over kilder. Slett og rediger alle kilder på ett sted.
 • Nyhet: Be support om hjelp direkte på en person. Nyttig dersom komplikasjoner måtte oppstå.

2.552 (10.05.2020)

 • Nyhet: Status på personer. Viser om en person er godt dokumentert eller ikke.
 • Nyhet: Avmerk om personer aldri har vært gift.
 • Nyhet: Avmerk et par aldri hadde barn.
 • Nyhet: Visning av de 2 ovenstående funksjoner i treet i tillegg.

2.551 (03.05.2020)

 • Nyhet: Dra og slipp notater for å endre rekkefølge/sortering.

2.55 (29.04.2020)

 • Forbedring: Histreg.no-funksjonen er kraftig utvidet og forbedret. Du kan nå legge til personer direkte fra resultater fra histreg.no.
 • Nyhet: Funksjon for å finne hvilke personer i ditt tre som har kilder som kan kobles opp mot histreg.no
 • Nyhet: Dersom man har søkt mot histreg.no, så legges dette i minnet for aktuell dag. GeneaSky slipper å hente data fra histreg.no en gang til. Nytt søk på ny dato hentes ny info fra histreg.no

2.508 (31.03.2020)

 • Forbedring: Lenke for å importere en Gedcom-fil er ikke klikkbar om ikke tre er valgt.

2.507 (31.03.2020)

 • Nyhet: Ved kopiering til/fra globalt tre, kan du nå klikke 1 knapp for å kopiere all info.

2.506 (29.03.2020)

 • Forbedring: Søkefelt får automatisk fokus ved klikk for å vise søkevinduet.
 • Forbedring: La til "Vis slektstre" på trebehandlingssiden. Lettere for nye brukere.
 • Forbedring: Lagt til automatisk lagring av hvilke brukere som har felles globale personer.
 • Bugfix: Kilder på person ble ikke kopiert korrekt ved kopiering mellom lokal og global person.
 • Bugfix: Kilder på person og familie ble ikke kopiert korrekt ved opplasting til globalt tre.

2.505 (25.02.2020)

 • Forbedring: De nye kommunenumrene er lagt til for de fleste kommuner slik at seeiendom.no virker igjen.

2.504 (24.02.2020)

 • Forbedring: Oppslag mot DIS Gravminner.

2.503 (22.02.2020)

 • Forbedring: Slektskalkulatoren viser melding om man prøver å finne relasjonen til personer som ikke er i slekt.
 • Nyhet: Nytt verktøy for å finne tomme familier. Altså både uten ektefelle og ingen barn.

2.502 (17.02.2020)

 • Nyhet: Iogmed fylkessammenslåingene begynte den automatisk kirkebokfunksjonen slutte å virke dersom man legger inn de nye fylkene. GeneaSky har nå en funksjon som gjør at man lagrer begge versjonene på hvert sted.
 • Nyhet: Heading viser nå navn på person. Lettere å få oversikt ved jobbing med flere personer.

2.501 (11.02.2020)

 • Versjon 2.5 er nå ute av beta.
 • Forbedring: Resultater fra histreg blir vist litt mer detaljert og oversiktlig.

2.027 (26.08.2019)

 • Svenske folketellinger nå lagt til. Det gjelder 1860-1870-1880-1890-1900-1910-1930-tellingene.
 • Stedsfunksjon er nå også utvidet til svenske stedsnavn via www.svenskgeografi.se og legge inn data med ett klikk.
 • Bugfix: Fikset sorteringer av datoer på alle verktøysidene.
 • Forbedring: Hjelpesider blir oppdatert etterhver de blir oppdaget manglende eller foreldet.
 • Forbedring: Forside mer forberedt mobile enheter. GeneaSky vil bli dedikert laget for mobile enheter senere i versjon 2.6.

2.026 (15.08.2019)

 • Ny avansert stedsfunksjon. Du kan nå liste alle stedsnavn og hente data fra både Statens kartverk og Google Maps automatisk og legge inn data med ett klikk.

2.025 (08.08.2019)

 • Forbedring: Brudebilde kan velges å vises i "familiekortet" i tillegg til selve hendelsen.

2.024 (28.7.2019)

 • Forbedring: Man kan nå legge legge til søster eller bror i steden for å måtte velge en av foreldrene for så legge til en datter eller sønn.

2.023 (26.7.2019)

 • Forbedring: Mediahåndtering ved sammeligning av trær, i første omgang globalt tre. Mediahåndteringen støtter nå kopiering av medier i hendelser. Tidligere var det kun bilder som kunne kopieres, men nå støttes også PDF, Word- og Exceldokumenter.
  Du har nå også mulighet til å sammenligne data mellom personene ved forhåndsvisning før man kopierer noe, i tillegg til muligheten for å forhåndsvise dokumenter. Dette for bedre oversikt.
 • Bugfix: Flere bugfixes.

2.022 (25.5.2019)

 • Forbedring: Du kan nå redigere stedsnavn på hendelser uten å åpne hendelsen for redigering.
 • Forbedring - GEDCOM import: Varsling dersom duplikat av familier.
 • Forbedring: Verktøy->Personer med bilde. Forenklet og fjernet gammel utdatert programdel.
 • Bugfix: Flere bugfixes etter den store oppgraderingen til 2.02.
 • Forbedring: Systemmeldinger er nå samlet til ett felt.
 • Forbedring: Ryddet opp i gammel kode, forenklet flere rutiner.
 • Forbedring: Fjernet flere bakgrunnsrutiner som ikke lenger er nødvendig etter 2.02-oppgraderingen.
 • Bugfix: Etter oppgraderingen til 2.02 oppsto en bug ved opplastingen av globale personer.
 • Forbedring: Bedre formatering av datoer på global person.
 • Bugfix: Arbeidslogg var ikke oppgradert til 2.02.

2.021 (3.5.2019)

 • Bugfix: Hovedbilde vistes ikke korrekt.
 • Bugfix: Diverse fix vedrørende global person.

2.02 (2.5.2019)

 • Forbedring: Du kan nå redigere flere personer samtidig i flere faner/vinduer uten info blir lagret på feil person.
 • Bugfix: Språk - Dersom oversettelse mangler, får du den opprinnelige norske betegnelsen.
 • Bugfix: Mindre kosmetiske forbedringer.

2.015 (14.4.2019)

 • Bugfix: Opplasting av global person feilet dersom en av foreldrene manglet.
 • Bugfix: Dersom en bruker ikke har logget inn på ca. et år ble ikke oppdatering av databaser kjørt.

2.014 (12.4.2019)

 • Nyhet: Bildebehandling har blitt forenklet og forbedret.

2.013 (27.3.2019)

 • Bugfix: Lenke som overfløt bredde av tekstfeltet gikk utover personfeltet så knapper ble liggende utenfor.
 • Bugfix: Bilde som ble lastet opp som privatbilde, altså ikke gravminne, ble lagret feil.

2.012 (27.3.2019)

 • Ny meny hvor man har tilgang til chat og sending av tips

2.011 (21.3.2019)

 • Nytt verktøy: Ett klikk for å finne alle familier hvor en av foreldrene mangler

2.010 (20.3.2019)

 • Endring: Stor forbedring på 'Steder - Avansert'. Ekstremt kjappere, bedre.

2.001 (16.3.2019)

 • Bugfix: Fikset feil på opplasting global person hvor årsak til død var satt til null(ingen)
 • Endring: Hjelpetekster er satt som standard ved nyregistreringer av brukere
 • Små endringer av design på forside

2.0 (1.3.2019)

 • Da er GeneaSky ute av beta!

1.9.999 (1.3.2019)

 • Betalings funksjon er nå lagt ut. Første bruker som betaler slik at betalingsfunksjon blir verifisert virker, vil være den som får "æren" av å ta GeneaSky ut av beta og til versjon 2.0!

1.9.992 (27.2.2019)

 • Valg av språk er lagt til.
 • Oversettelsesmulighet er lagt til under verktøy. Hvem som helst kan lage sitt eget språk om ønskelig. Svensk, dansk og delvis engelsk må oversettes..

1.9.991 (25.2.2019)

 • Betalingsløsning er nå på plass, men ikke synlig inntil versjon 2.0.

1.9.990.1 (13.2.2019)

 • Utvidet histreg.no resultater til også vise familierelasjoner.

1.9.990 (30.1.2019)

 • GeneaSky har nå full 2-veis kildedeling med Historisk befolkningsregister (www.histreg.no).

1.9.950 (5.1.2019)

 • GeneaSky kan nå også søke direkte i Historisk befolkningsregister (www.histreg.no).
 • Det kan søkes med søkebegrep, og dersom man har lagt inn en kilde fra Digitalarkivet, får man opp et ikon etter URL, som gjør at du kan klikke for å åpne personen i registeret.

1.9.949 (2.1.2019)

 • Forbedret 'Kildekart'-funksjonen. Funkjsonen er nå mye raskere da selve søket blir håndtert på serveren i steden for i nettleseren.

1.9.948 (31.12.2018)

 • Ny funksjon ved kopiering hendelser mot tilkoblet tre - Kopiére kun dato. Nyttig dersom dine stedsnavnsdata er bedre enn det tilkoblede treet. Du kan da hente den korrekte datoen, for deretter kopiere hele hendelsen inkl. bedre stedsnavn tilbake igjen.

1.9.947 (15.12.2018)

 • Forbedret gjestefunksjonen og kontrollert OK.

1.9.946 (09.12.2018)

 • Lagt til fulltekstsøk i Digitalarkivet. Under hendelser finner du knappen som åpner en ny side og gjør et initielt søk som deretter søkebegrepet kan forfines.

1.9.945 (04.12.2018)

 • Bugfix: Kopiering av hendelse til og fra global person slo sammen like hendelser dersom årstall var like. Så om man hadde en hendelse januar 1900 ble den slått sammen med en lik hendelse, men feks. juni 1900 som hendelsesdato. Nå fikset.

1.9.944 (28.11.2018)

 • Forbedret stedsnavnsdatabasen slik at man kan velge om man ønsker å oppdatere alle hendelser med det nye/endrede stedsnavnet, eller om kun aktuelt sted skal redigeres. Nyttig om man feks har stavefeil og ønsker stavefeilen bli rettet alle steder i databasen.

1.9.943 (24.11.2018)

 • Lagt til hjelpvisning. Tekst på hjelpesidene legges inn fortløpende. Når man har klikket på hjelpeikonet, vises hjelp inntil man selv velger å skjule vinduet. Nyttig dersom man prøver nye ting.

1.9.942 (23.11.2018)

 • Lagt til mulighet for å legge til barn, uten å ha begge foreldre tilgjengelig. Feks. ukjent far eller mor.

1.9.941 (18.11.2018)

 • Lagt til komunne, gards- og bunummer også i globalt tre for steder

1.9.940 (11.10.2018)

 • Forbedret duplikatfunksjonen for lettere å redigere tydelig like personer, men som likevel ikke dukker opp i duplikatlisten. Dette pga. feks. litt for mye navneforskjell som at patronymikon mangler i ene duplikatet.
 • Lagt til visning av bilder på kilder. Funksjonen har hele tiden vært der, men selve visningen har manglet.
 • Ny gjennomgang og forbedring av GEDCOM import.
 • Noen bugfixes...

1.9.939 (07.10.2018)

 • Bugfix: Trevisning er oppdatert til nyeste GeneaSkys egen trealgoritme.

1.9.938 (10.09.2018)

 • Bugfix: Når man lastet opp hele familier til globalt tre, ble ikke slektsnavn og gift navn med.

1.9.937 (09.09.2018)

 • Egenutviklet trealgoritme lagt ut.
 • Trevisningen viser om foreldre og barn er tilgjenglig hvor disse er skjult.

1.9.936 (14.07.2018)

 • Stedsnavnverktøyet er nå koblet mot APIet til Statens kartverk. Da også med de nylig sammenslåtte fylker.

1.9.935 (09.07.2018)

 • Backup er nå tilgjengelig. Både automatisk hver dag en bruker er innom, og manuell backup ved ønske

1.9.934 (28.06.2018)

 • Bildekarusell er nå på plass på mediafanen på hver person

1.9.933 (26.06.2018)

 • Bugfix:
 • Mediavisning: Dersom bilder ikke er lastet opp, vistes feil. Nå vises ikon for at bilde mangler, og link til å laste opp disse manglende bildene

1.9.932 (22.06.2018)

 • Nyheter:
 • Helt ny sortering og visning av personlige og hendelsesbilder
 • Diverse bugfix

1.9.931 (26.05.2018)

 • Nyheter:
 • Lagt til bedre mediehåndtering for person
 • Personvisning og redigering av personer og familier er nå helt identiske

1.9.930 (04.05.2018)

 • Nyheter:
 • Lagt om til Bootstrap 4
 • Redesignet alle felt
 • Fjernet menyer som dekker elementer
 • Ny meny for verktøy i menylinje
 • Ny statuslinje som vises dersom man er tilkoblet globalt og har alternativer for ny info eller personer
 • Ingen klikk for å oppdatere generasjoner i tre
 • Stedsnavnsredigering og inkludert hierarki
 • Forbedringer:
 • Fjernet all gammel kode som ikke var benyttet lenger
 • Fjernet alle feil i Javascript

1.9.928 (31.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til funksjon for automatisk søk og henting av data fra folketellingene 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870, 1875, 1885, 1891 og 1900! Sammen med loggingene av de ulike søkene dersom man ikke finner personen, til senere kontroll.

1.9.927 (28.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til funksjon for logging av søk i 1910 tellingen. Loggingen skjer automatisk sammen med resultatene på de ulike variasjoner av søkene.

1.9.926 (28.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til kart for å vise fødested på aner av valgt person.

1.9.925 (27.03.2018)

 • Forbedring - Fornyet hele visningen av sammenligning av bilder mellom 2 trær eller mot globalt tre.

1.9.924 (25.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til kart for å vise fødested på etterkommere av valgt person.

1.9.923 (18.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til sammenslåing av stedsnavn til ett felles stedsnavn. Feks. hvor et stedsnavn i noen tilfeller ikke er fullstendig, men et av valgene er.

1.9.922 (13.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til anesol.

1.9.921 (10.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til kjøpsmulighet for trær og rapporter.

1.9.920 (09.03.2018)

 • Nyhet - Lagt til etterkommersol. Javascriptbasert sol som lar deg zoome og flytte deg rundt.
 • Forbedring - Ny utskriftsside som også forklarer litt på hver funksjon.
 • Forbedring - Mulighet for minimering av menyen i trevisning. Nyttig dersom mange personer vises.
 • Forbedring - Nye ikoner og design for live support chat.

1.9.919 (04.03.2018)

 • Forbedring - Fjernet "tomme" felt i treet grunnet bug i scriptet som viser selve treet.
 • Forbedring - Fjernet melding over tekstredigeringsfeltet "Lim inn er nå i tekst..." som dekker over der man skriver.

1.9.918 (25.02.2018)

 • Forbedring - Live support chat har fått opplasting av bilder og legge inn disse direkte i meldingene.
 • Bugfix - Redigering av tekst i kildehenvisning på familiehendelser.

1.9.917 (16.02.2018)

 • Forbedring - Familiebilder har nå fått javascript oppdatering ved opplasting og redigering av bildetekst.
 • Bugfix - Diverse feil utbedret.

1.9.916 (18.01.2018)

 • Bugfix - Sletting av tre: Dersom man slettet treet man aktivt var i, oppsto feil og blank side. Du havner nå på trebehandlingssiden.

1.9.915 (16.01.2018)

 • Forbedring - Global : Lagt til visning av alle med tilsvarende navn ved manglende global tilkobling.
  Dette i tillegg til alternativer vist i slekt med hovedpersonen.
 • Bugfix - Global tilkobling: Fikset bug på tilkobling av globale familier som ga feil familienumre.

1.9.914 (15.01.2018)

 • Bugfix - Global : Forbedring av tilkobling og håndtering av duplikater.
 • Bugfix - Stedsnavn: Fikset bug på lagring av stedsnavn i hendelser.

1.9.913 (14.01.2018)

 • Bugfix - Global opplasting : Fikset bug når man prøvde å laste opp personer sammen med kilde.
 • Bugfix - Kilder på hendelser : Fikset bug når man lagret kilder på hendelse.

1.9.912 (13.01.2018)

 • Forbedring - Tilkobling global person : Bedre resultater på forslag på person som kan kobles til.
 • Bugfix - Verktøy/Personlige bilder : Fikset bug etter overgang til ny filstruktur.
 • Bugfix - Notat : Fikset bug ved forsøk på lagring av notat i lokalt tre.
 • Bugfix - Global/lokal person : Fikset bug navnehåndtering etter forandringen av mulighet for flere navn.
 • Bugfix - Tilkobling global ektefelle : Fikset bug når man prøvde å koble til en ektefelle fra listen over tilkoblede personer.

1.9.911 (12.01.2018)

 • Bugfix - Familiehendelser : Fikset bug ved overgang til ny versjon.
 • Bugfix - Bilder : Fikset bug ved overgang til ny versjon.

1.9.910 (11.01.2018)

 • Stort antall oppdateringer.

1.9.906 (19.10.2017)

 • Nyhet - System : Helt ny filstruktur for bilder. Nå med plass til minst 50 milliarder bilder.
 • Bugfix - Familieinfo : Visning av dato og kildetekst manglet selv om informasjonen blir lagret.
 • Bugfix - Global person : Zoom ved mus over gravminnebilde var ikke lagt til.
 • Bugfix - Person hovedbilde : Dersom både gravminne og personbilde var vist, ville zoom av personbilde ligge under gravminnebildet.
 • Bugfix - Endre trenavn : Navn på tre kunne kun gjøres på aktivt tre.

1.9.905 (19.10.2017)

 • Nyhet - Verktøy : Stedsnavnsbehandling. Du kan nå søke og redigere stedsnavn for å få korrekte stedsnavn. Du redigerer alle stedsnavn samtidig og dermed har en slags 'slå-sammen-funksjon'.

1.9.904 (16.10.2017)

 • Forbedring - Bildezoom : Lagt til et halvt sekund utsettelse på forstørring av bilde. Det var litt irriterende at om man skulle klikke for å vise i tre, så kom bildet opp og dekket knappene. Nå må man holde musa stille over bildet i et halvt sekund.

1.9.903 (15.10.2017)

 • "Bugfix" - Innlogging : Geolocation viste England på norske ip-adresser, og andre til Palma de Mallorca. Geolocation-leverandør er byttet.

1.9.902 (14.10.2017)

 • Forbedret - Trevisning : Hovedpersonen man har valgt blir sentrert i midten.

1.9.901 (13.10.2017)

 • Forbedret - Innlogging : Helt nytt loginsystem som tillater brukernavn med mellomrom og tall samt passord opp til 110 tegn.
 • Forbedret - System : Det er lagt inn sperre for dobbeltlagring ved feks oppdatering med refresh / F5 og ved bruk av frem og tilbakeknappene.
 • Forbedret - System : Helt nytt menysystem på verktøysiden.
 • Forbedret - System : Det vises hvor mange tilfeller av hver manglende kilde eller info direkte i menysystemet på verktøysiden.
 • Nytt - Verktøy : Det er lagt inn statistikk på antall etternavn.
 • Fjernet - System : Mange ekstra oppdateringer mot server pga. sikring av dobbeltlagring er fjernet grunnet det nye sikringssystemet. Siden har 30% mindre trafikk mot server.

1.9.9.014 (03.10.2017)

 • Forbedret - Personhendelser : Det vises nå alder på personer ved hendelser dersom minst årstall er oppgitt.

1.9.9.013 (03.10.2017)

 • Forbedret - Support : Supportchat er forbedret og fornyet.

1.9.9.012 (01.10.2017)

 • Lagt til - Generelt : Stedsnavn er nå også koblet til Wikipedia.

1.9.9.011 (30.09.2017)

 • Lagt til - Logg : Du kan nå sjekke om alt har kommet med i GEDCOM-importen.

1.9.9.010 (30.09.2017)

 • Lagt til - Søk : Utvidet søk til også dekke stedsnavn for fødsel.
 • Lagt til - Verktøy : Statistikk for etternavn.

1.9.9.009 (26.09.2017)

 • Lagt til - Familiehendelser : Lagt til den automatiske kirkebokfunksjonen også for familiehendelsene.

1.9.9.008 (19.09.2017)

 • Lagt til - System : Dersom du har flere like trær, kan du nå hente bilder fra disse trærne om filnavnene er de samme. Du slipper altså å laste opp alle bilder på nytt.

1.9.9.007 (19.09.2017)

 • Lagt til - System : Lagt til SSL for sikker kommunikasjon.

1.9.9.006 (15.09.2017)

 • Lagt til - Meny : Lagt til funksjon for å koble 2 trær for å hente feks nyere info fra annet program via import av en GEDCOM-fil
 • Lagt til - Personvisning : Gift navn vises også på menn
 • Endret - GEDCOM import : Dato for endret følger GEDCOM-filens CHANGE-dato i steden for importdatoen

1.9.9.005 (09.08.2017)

 • Fikset bug - "Dato mangler Ekteskapinfo": Viste forrige ektefelle dersom ektefelle manglet i neste listing av ekteskap.
 • Fikset bug - "Folketelling 1910 mangler": Dersom full dato ble lagret for folketellingen, vistes personen likevel i listen.
 • Lagt til - Familiehendelser : Forlovelse - Lysing - Diverse - Folketelling
 • Lagt til - Hendelser : Egendefinerte hendelser

1.9.9.004 (07.08.2017)

 • Fikset bug som viser direkte aner dersom man byttet hovedperson fra person nr 1.
 • Fikset bug som ikke nullstilte sist viste person dersom man åpner et annet tre. Førte til et tomt tre dersom person-id fra minnet av det forrige treet ikke fantes.
 • La til visning av dato for når gedcom-filer er laget i listingen av GEDCOMs.
 • Fjernet restriksjonen for maks 40 personer i søk.

1.9.9.003 (05.08.2017)

 • Sortering av bilder er lagt til. Dette for å kunne endre rekkefølgen til feks. kronologisk rekkefølge.
 • Flere mindre funksjoner for å avlette brukeropplevelsen er lagt til.

1.9.9.002 (09.06.2017)

 • Lagt til lysbildefremvisning under bildehåndtering.
 • Lagt til funksjon for å flytte bilder mellom de ulike hendelsene og profilbilde

1.9.9.001 (06.06.2017)

 • Grunnet endringene til Digitalarkivets websider, er alle gamle lenker til folketellinger ugyldige. Konvertering er lagt til. Nå OK.
 • GEDCOM-import er forbedret og flere forbedringer er underveis...
 • GEDCOM-import kan nå importere bilder til alle typer hendelser

1.9.9 (02.06.2017)

 • Prelanseringsversjon! GeneaSky er ferdig utviklet
 • Lagt til hjelp på "alle" sider og er tilgjengelig med ikonet på hver side.
 • Lagt til nybegynnerhjelp og gjennomgang av alle funksjonene av GeneaSky. Tilgjengelig på forsiden.
 • Lagt til mulighet for å sperre ute ikke relevante forslag til kobling mot det globale treet.
 • Bugfix: Relasjonskalkulatoren hadde sluttet å virke grunnet en annen funksjon hadde blitt lagt til et annet sted. Rettet på.

1.9.7.004 (11.05.2017)

 • Lagt til dynamisk visning av personnavn i sidetittel.
 • Fikset bug som viser hvor mange kilder som er lagt til i globalt tre siste 24 timer.
 • Fikset bug som viste ekstremt mange nye personer etter den siste oppdateringen av å søke etter nye personer.
 • Lagt til datosperrer slik at man ikke kan lagre personer med dødsdato før fødsel osv.

1.9.7.003 (05.05.2017)

 • Bugfix: Fikset bug hvor GeneaSky "glemte" hvilket tre man jobbet i dersom websiden sto åpen for lenge uten bruk.
 • Lagt til funksjoner for å sammenligne lokalt og globalt tre både med hendelser, bilder og navn.

1.9.7.002 (20.04.2017)

 • Bugfix: Fikset bug hvor ikke fri tekst ikke ble lagret fra kildegrunnlaget.
 • Bugfix: Fikset bug hvor steder med bokstavene æøå ikke ble godkjent søk av Google.
 • Lagt til norsk språk også på registreringsmail.

1.9.7.001 (11.04.2017)

 • Lagt til manuell lagring av kommunenummer, gårds- og bruksnummer til bruk mot kartverkets database og kartvisning.

1.9.7 (10.04.2017)

 • Konvertert side og databaser til å følge UTF-8 standard
 • Endret til knapp 'Legg til hendelse' i familievindu. Det var bare en lenke før og var ikke intuitivt at den var klikkbar
 • Flyttet øverste linje i slektstreet til å gå nedenfor menyen for søk og innstillinger
 • Dersom du har lagt til folketellingen via den interne søke- og legge til, lagres gards- og bruksnummer som er direkte koblet til kartverkets database og derfor klikkbar.
  (Vil bli mulig å legges til manuelt i versjon 1.9.7.001)

1.9.6.166 (06.04.2017)

 • Bugfix: Fikset feil ved ferdig importert GEDCOM, kunne man ikke koble seg til globale treet og få automatiske tilkoblinger. Man måtte logge ut og så inn for å få den automatiske tilkoblingen til å virke.
 • Endring: Endret importrutinen til å tilpasses GEDCOM fra Legacy 8.0.

1.9.6.165 (04.04.2017)

 • Bugfix: Fikset feil ved at stedsnavn ikke ble lagret til senere bruk.
 • Bugfix: Fikset feil ved trevisning ved GEDCOM import hvor bare deler av treet er eksportert til GEDCOM-filen. Øverste ledd manglet foreldre i eksporten selv om personen sto som barn av en familie. (Legacy 8.0 GEDCOM)

1.9.6.164 (24.03.2017)

 • Bugfix: Thumbnail var laget av utklippet fil, ikke hovedfilen.
 • Forbedret visningen av globale forslag dersom aktiv person ikke er tilkoblet. Nyttig dersom personen allerede finnes, men i et litt annet skrevet navn.
 • Forbedret sammenligning lokal og globalt tre.
 • Bugfix: Feil i lagret hendelse i globalt tre dersom hendelsen ikke var registrert fra før når man kopierte fra lokalt til globalt.

1.9.6.163 (19.03.2017)

 • Fjernet menyelementer som omhandler handlinger mot globalt tre når man ikke er tilkoblet det globale treet.
 • Bugfix: Fikset bug ved personvisning når digital ID mangler fra kirkebokregisteret.
 • Lagt til autooppdatering når køen av opplasting av manglende bilder er ferdig.

1.9.6.162 (16.03.2017)

 • Bugfix: Feil ved å finne hendelser med folketellinger i Kildekartet er rettet på.

1.9.6.161 (13.03.2017)

 • Bugfix: Notater til bilder forsvant etter lagring.
 • Bugfix: Slektskalkulatoren virket ikke dersom person 2 var direkte ane.
 • Gjorde søkefeltene i slektskalkulatoren mer lettleselig og har lagt til fødsels- og dødsår for lettere å velge korrekt person.
 • Endret filsystem på bilder for å unngå at flere bilder hadde samme filnavn, både i lokalt og globalt tre.

1.9.6.16 (09.03.2017)

 • Forbedret Google Maps-integreringen. Nå kan man høyreklikke i kartet for å legge inn nøyaktig plass/sted.
 • Alle stedsnavn med litt nøyaktighet (Ikke bare et stedsnavn alene, minst et komma må være med slik at man også har med kommune feks.) legges nå direkte inn i global database. Da med lengde og breddegrad automatisk dersom stedet finnes i Google Maps.
  Denne databasen er direkte søkbar når man skriver et stedsnavn med såkalt autofullfør i vinduet for hendelser.

1.9.6.15 (08.03.2017)

 • Fikset bug ved automatisk merke personer som døde. Selve hendelsen ble ikke lagt til.
 • Endret så man kan legge til ikke-relaterte personer, det er i steden godt merket at man ikke legger til personer man ikke er i slekt med.
 • Lagt til kartfunksjon med Google Maps, inkludert database for alle stedsnavn som brukes i GeneaSky totalt.
  Denne funksjonen er felles for alle brukere og legger inn stedsnavn med lengde og breddegrad for hvert sted en bruker har i sitt tre.
  I neste versjon vil disse data bli tilgjengelig så fort man skriver et stedsnavn, så vil all info komme opp som forslag.

1.9.6.14 (04.03.2017)

 • Lagt til underside for kilder som er relatert til personen og ikke til hendelser, både i lokalt og globalt tre.
 • Forbedret bildehåndtering og lagt til hjelpetekst.
 • Lagt til hjelpetekster på flere knapper og ikoner.
 • Gjort en hack for å automatisk være innlogget også på hjelpesiden.

1.9.6.13 (21.02.2017)

 • Lagt til hjelpetekster i trevisning over de ulike kildeikonene og linker.
 • Kraftig forbedring av oppdatering av globalt tre ved feks. sammenslåing av dubletter lokalt.
 • Bugfix: Fikset feil ved opplasting av global ektefelle før opplasting av barn som førte til barnløse/foreldreløse globale familier.
 • Lagt til funksjon for å vise dubletter i globalt tre når man har personvisning. Du har både slettemulighet og kan ha detaljevisning for å sammenligne lokal og duplikat person.

1.9.6.121 (14.02.2017)

 • Endret visning av personer ikke tilkoblet globalt tre til kun vise de som har familiemedlemmer allerede tilkoblet så en gyldig tilkobling kan skje.

1.9.6.12 (10.02.2017)

 • En større oppdatering. Det er nå lagt til en ny knapp på global person i personvisning.
  Det er en blå knapp som viser 'Oppdatering'.
  Denne oppdaterer alle familier slik at lokal og global person stemmer overens.
 • En litt graverende bug er fikset hvor opplasting til globalt tre mangler all info dersom hovedperson har mer enn 1 familie.
  Dette førte til at barn ble lagt til globalt som ikke hadde foreldre, familiedata ble ikke lastet opp, samt duplikater av flere barn.
  I tillegg ble ikke hovedperson lagt inn i ny familie i famile nr 2.

1.9.6.111 (09.02.2017)

 • Lagt til funksjon for enklere å koble til barn til globalt tre hvor navnene ikke stemmer helt overens.

1.9.6.110 (07.02.2017)

 • Utvidet funksjonen for å finne forskjeller i ditt og globalt tre til også vise om datoer i fødsel eller død er ulikt.

1.9.6.109 (30.01.2017)

 • Lagt til funksjon for å vise personer over 110 år som ikke er avmerket som død. Ett klikk for å markere disse som døde, inkludert dersom personene i tillegg er i global database.

1.9.6.108 (27.01.2017)

 • Lagt til en "Tilbake"-knapp i personvisning. Brukes når man jobber med med manglende info/kilder.

1.9.6.107 (24.01.2017)

 • Lagt til å finne personer som mangler Folketellingen 1910 som har levd omtrentlig i den tiden
 • Lagt til statistikk for å se hvor mange kilder til kirkebøker og folktellinger som er lagt inn siste døgn og totalt.
 • Fjernet feltene 'Nye personer' og 'Ny info' fra globalt tre dersom det ikke finnes nye personer eller ny info. Unødvendig info.

1.9.6.106 (20.01.2017)

 • Endret GEDCOM import for å tilpasses endringen i eksporten fra Myheritage desktopversjon.
 • Forbedret matching mot globalt tre fra å være ekstremt streng til å gi visse resultater som er i nærheten.

1.9.6.105 (16.01.2017)

 • Lagt til knapp for direkte å se relasjonskalkulatoren for den aktuelle personen man har oppe i forhold til hovedperson.

1.9.6.104 (13.01.2017)

 • Lagt til funksjon for å unngå å legge til personer man ikke er i slekt med. Feks. foreldre til ektefelle av en onkel.

1.9.6.103 (09.01.2017)

 • Lagt til visning av søsken/halvsøsken i detaljvisning.

1.9.6.102 (03.01.2017)

 • Mindre bugfixes som kun var advarsler, ikke direkte feilmeldinger.

1.9.6.101 (01.01.2017)

 • Fikset bugfix ved timeout på login dersom man hadde åpen side i GeneaSky og gjorde en refresh (F5)

1.9.6.100 (31.12.2016)

 • Lagt inn søk for å finne forskjeller mellom dine lokale data og global database.

1.9.6.001 (27.12.2016)

 • Oppdaterte og forenklet søkemotoren til Folketellingen 1910.

1.9.6 (20.12.2016)

 • Ved søk i registrerte kirkeboksider, kan man nå klikke på navnet og se familien til vedkommende dersom også de er registrerte i det globale treet..

1.9.5.024 (20.12.2016)

 • Fikset bug ved lagring av navn på nye personer etter en sikkerhetsoppdatering.

1.9.5.023 (18.12.2016)

 • Fikset kosmetisk bedre søk i registrerte kirkebøker
 • Lagt inn støtte for større enn 1400px skjermer

1.9.5.022 (15.12.2016)

 • Lagt inn bedre søkemetode på registrerte kirkebøker i GeneaSky
 • Fikset diverse bugs fra brukerloggen

1.9.5.021 (04.12.2016)

 • Fikset bug med apostrof i trenavn, navn på personer i treet og stedsnavn

1.9.5.02 (30.11.2016)

 • Fikset bug(workaround) fra leverandøren av javascriptet for trevisning hvor foreldre ble plassert uvilkårlig dersom ikke generasjonen var fullt utfylt. Dersom man manglet noen personer i en generasjon, byttet scriptet plass på personer og lagde linjer litt her og der.
 • Lagt til at man nå kan vise både 6 generasjoner over og under fokusperson

1.9.5.011 (28.11.2016)

 • Lagt inn mulighet til å vise treet horisontalt eller vertikalt

1.9.5.010 (26.11.2016)

 • Lagt inn funksjon for å finne nålevende i slekten for y-DNA og mtDNA-testing

1.9.5.003 (11.11.2016)

 • Fikset bug om man trykket søk uten å ha et tre aktivt. Både søk i tre og personvisning.
 • Fikset bug om man har spesialtegn i titler på bilde både under visning og bildeopplastning.
 • Oppdaterte siden for manglende datoer for ekteskap (Dato mangler).
 • Fikset bug med å legge til hendelser til familieforhold

1.9.5.002 (09.11.2016)

 • Fikset bug om man trykket søk på lokale kirkebøker uten å ha noen felt fylt inn
 • Fikset bug om treet er tomt og man viser treet.

1.9.5.001 (06.11.2016)

 • Lagt til betalingsløsning(Satt til Gratis inntil videre)

1.9.5 (01.11.2016)

 • Lagt til relasjonskalkulator
 • Forbedret design i meny
 • Forbedret design i hjelpemidler både i trevisning og personvisning
 • Lagt til historikk for enkelt å bytte mellom de ti siste personene man jobbet med
 • Lagt til toggle for å bytte mellom de 2 siste personene man jobbet med
 • Fikset bug GEDCOM export da første person i treet ikke ble oppgitt som barn av foreldrenes familie: 1 FAMC @F2@

1.9 (21.10.2016)

 • Reskrevet GEDCOM import fra null
  Testede filer:
  • Family Tree Maker (22.0.0.1410) for Windows
  • Legacy 8.0
  • FAMILY TREE 1.5
  • MyHeritage Family Tree Builder 7.0.0.7143
  • Reunion V10.0
  • Personal Ancestral File 5.2.18.0
  • Brothers keeper 6.6.8 WINDOWS
  • MacFamilyTree 8.0.10
   GeneaSky støtter ikke disse ulovlige TAGS/RECORDS:
   • <OBJE> RECORD
   • <LABL> RECORD
   • 0 _PLAC TAG
  • TMG v 9.03.0000
  • Family Tree 1.5 (ANSEL)
 • Endret notatstruktur i henhold til GEDCOM 5.5.1
 • Modifiserte MCEeditor
 • Forbedret linking til skannede kirkebøker - viser flere resultater dersom flere matcher
 • Lagt til notater også til bilder
 • Lagt til hendelsesliste til familier FAMILY_EVENT_STRUCTURE
 • Lagt til hjelpetekster der jeg har funnet mangler på ikoner
 • Lagt til verifikasjonmelding dersom du ønsker å slette eller overskrive noe
 • Helt ny design på trevisning i alle nivåer
 • Helt ny design på bildegalleriet i arkiv
 • Lagt til melding om sletting av bilder
 • Lagt til teksteditor i notater for hendelser
 • Lagt til norsk meny i teksteditor
 • Lagt i familiemenyen også å vise andre hendelser enn giftemål, dersom giftemål ikke er lagret på paret. Feks. kun samboere
 • Lagt inn støtte for _FSLINK fra Legacy

1.8.3.1 (12.09.2016)

 • Fikset bug ved visning av kilde på Yrke som hendelse.
 • La inn hjelpeside for hvordan tilkoble til globalt tre.
 • La inn støtte for Family Tree Maker GEDCOMS inkludert _LINK TAG
 • La inn flere tooltips(verktøytips) på knapper

1.8.3 (10.09.2016)

 • Personvern er lagt inn på globalt tre.
  Ingen levende vises dersom ikke du selv har personen i ditt tre OG foreldrene til personen også er tilkoblet globalt tre.

1.8.2.11 (09.09.2016)

 • Laget hjelpeside og ticketsystem for hjelp og feilmelding.

1.8.2.10 (07.09.2016)

NYHET!! Eneste slektsforskningsprogrammet i verden?

 • Lagt til søk direkte til Folketellingen 1910.
 • Dersom fylke er lagt til korrekt i stedsnavn, kan man hvis kilde mangler gå rett til korrekt kirkebok. Dersom år og sogn for hendelsen man søker på er med, filtreres resultat markant.

1.8.2.9 (06.09.2016)

 • Fikset bug ved kopiering av hendelse og stedsnavn som har apostrof
 • Fikset bug ved lagring av nytt utsnitt i et allerede eksisterende bilde (Ble før lagt til uansett slik at man fikk flere like bilder)
 • Forbedret visning av dubletter
 • Lagt til mulighet for å slå sammen personer.
 • Forberedt for betalingsløsning.

1.8.2.8 (30.08.2016)

 • Forbedret GEDCOM import ved navn med apostrof
 • Forbedret apostrofhåndtering også i stedsnavn og notater
 • Fikset bug ved rapporter etterkommere hvor siste generasjon barn ikke ble listet dersom barnet ikke hadde ektefelle
 • Lagt inn funksjon for å kunne velge automatisk laste opp avdøde personer som ikke finnes i det globale treet

1.8.2.7 (20.08.2016)

 • Forbedret bildehåndtering ved flere enn 1 bilde
 • Bedret posisjon av vindu for opplasting av bilde

1.8.2.6 (18.08.2016)

 • Fikset bug med feil om tre ikke er valgt og man går til visning av person. (Base table or view not found)
 • Lagt til funksjon slik at om man kopierer et bilde til globalt tre også gjelder som endring av global person. Dette for å varsle andre brukere at det er endring på personen globalt.

1.8.2.5 (16.08.2016)

 • Fikset bug med 404-visning om man klikket på markert for kilde finnes i treet. Filter for gyldig webadresse ble lagt inn.
 • La til grå tekst som farge i faner hvor det ikke foreløpig er noe innhold.

1.8.2.4 (14.08.2016)

 • Lagt til funksjon for å legge til og håndtere flere bilder per person, både lokalt og globalt

1.8.2.3 (07.08.2016)

 • Fikset bug ved fysisk sletting av bilde

1.8.2.2 (05.08.2016)

 • Lagt inn oversettelser på flere steder hvor dette manglet
 • Filopplasting av bilder etter importert GEDCOM er endret og forbedret til å ikke gjøre så nettleseren oppleves treg (5009 bilder)

1.8.2.1 (03.08.2016)

Fikset småbugs her og der....
 • Alle filer hadde ikke blitt med fra testserver til bruksserver
 • Noen testkoder hadde ikke blitt fjernet etter flytting

1.8.2 (01.08.2016)

 • NYHET! Kildekart. Nå har du full oversikt over hvilken info du har, og hva som mangler
 • NYHET! Vis hva som mangler; datoer og kilder fordelt på hendelser

1.8.1 (26.07.2016)

 • Lagt inn rapportfunksjon for etterkommere og forfedre.

1.8.004 (17.07.2016)

 • Fikset datofeil ved GEDCOM import. En feil som oppsto kun med GEDCOM-fil eksportert i GeneaSky.
 • Fikset feil om man prøvde å importere en GEDCOM-fil uten å ha et tre aktivt (Tre er ikke valgt).
 • Fikset timeout-feil om man importerer GEDCOM-fil med mer enn 30.000 personer.

1.8.003 (13.07.2016)

Flyttet menyelementet "Mulige duplikater" til verktøy, slik at det i fremtiden vil bli samlet alle verktøy til samme side.

1.8.002 (12.07.2016)

Fikset problem ved å vise "Mulige duplikater" i menyen om tre ikke er valgt.