GeneaSky presenterer vår nye husdetektiv
Gunnar Sherlock*!

Hva gjør Gunnar Sherlock?

  • Gunnar Sherlock (GSherlock) jobber også når du ikke er pålogget.
  • GSherlock jobber for alle brukere, både betalte- og gratiskontoer.**
  • GSherlock arkiverer alle søk og resultater og kobler de sammen.
  • Mens GSherlock jobber, kan du drive med andre ting eller personer.

Hvordan jobber GSherlock?

GSherlocks arbeidskontor inneholder 2 kartoteker:

  • Kilder
  • Personer
Når du aktiverer GSherlock på en av personene i ditt tre, søker han i Digitalarkivets arkiver og arkiverer de i kartotek 1.
Etterhvert når du som bruker finner de rette kildene til rett person, fjernes kortet i kartotek 1 og legges inn i kartotek 2 under rett person.
Dersom kartotek 1 en gang blir tømt, vil det si at ALLE kilder i Digitalarkivet er sortert!

* Gunnar Sherlock

Gunnar Sherlocks navn er basert på Gunnar Sønsteby, en av Norges mest kjente krigsveteraner, og Sherlock Holmes.

GSherlock er en forkortning av G. Sherlock og er et ordspill på GS som er forkortning av GeneaSky.

GSherlocks metoder

Selvfølgelig blir jobben enklere dess mer info du har som grunnlag.

GSherlock sjekker personer i triangler. Far/Mor/Barn + et årstall fra en av personene.
Dessuten må du ha et fylke i fødselen på hovedpersonen.
Får du ikke treff på en person, prøv et av barna eller en av foreldrene som hovedperson.
Dette er spesielt nyttig når en avskrivning er gjort veldig feil.
Formålet med GSherlock er 100% kobling av alle Digitalarkivets kilder til de faktiske personer, noe i samme bane som Historisk Befolkningsregister var tenkt til.

Hjelpesider

Les mer om hvordan du bruker GSherlocks tjenester her

** GSherlock er i beta v.0.7. Lagring til eget tre blir kun for betalende brukere, men utover det blir det ingen begrensninger når GSherlock er ute av beta. Dvs. v.1.0.

Info

post@geneasky.com
Org. nr. : 918 021 825
Vilkår

Statistikk

GSherlocks arkiv:
Antall personer: 9035
Antall kilder: 5376932
Antall kilder koblet: 36161

Unike linker histreg.no : 24278

Statistikk globalt tre

Persons in
global tree: 230852
Citations linked directly to sources last 24 hours. Total number in paranteses. : 22913
Citations last 24 hours : 64

Citations linked directly to sources last 24 hours. Total number in paranteses. Sverige : 6726
Citations last 24 hours Sverige : 0